Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk Depresif nöbetler ve manik nöbetlerin gözlendiği bir hastalıktır.

Dr. Aysel Alkan Köseoğlu

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk Depresif nöbetler ve manik nöbetlerin gözlendiği bir hastalıktır. Manik nöbet sırasında kişilerde aşırı para harcama, kumar oynama, uykusuzluk, aşırı enerji, ani sinirlenmeler, öfke patlamaları, aşırı cinsel istek, kilo kaybı, iştahsızlık, özgüvende aşırı artış, fikir uçuşmaları görülür ve gerçeği değerlendiremezler. Hem manik nöbetinin hem de depresif dönemlerinin tedavisi mümkündür. Bipolar Bozukluk tedavisinde amaç kişilerin nöbet geçirmesini engellemektir. Düzenli takip ve ilaç tedavisi, iyi bir aile ve çevre desteği ile bu nöbetleri minumuma indirgemek mümkün olacaktır.

2022 - Dr. Aysel Alkan Köseoğlu